Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv
18.9.2014, Kateřina Štěpánková

V roce 2011 vešel na Slovensku v platnost zákon, který nařizuje obcím zveřejňovat smlouvy v centrálním registru smluv, na obdobný zákon Česká republika však stále čeká.

Návrh zákona byl rozeslán poslancům v prosinci roku 2013 a dosud neprošel 2. čtením v Poslanecké sněmovně. I při tom nejoptimističtějším odhadu se nedočkáme povinného zveřejňování smluv dříve než v polovině roku 2015.

Na portále veřejné správy mají orgány veřejné správy možnost zveřejňovat své smlouvy. Tuto možnost však naprostá většina obcí nevyužívá, výjimkou je např. Zlín či Praha 3. Co obcím ve zveřejnění brání a jaká pozitiva naopak může zveřejnění smluv přinést?

Jedině zveřejněná smlouva je platná

Jedním ze sporných bodů v připravovaném návrhu zákona o Registru smluv ve znění, které bylo předloženo poslancům, je §6 odst. 1) Smlouva podléhající uveřejnění nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění[1].

Město Slaný se však nemusí striktně řídit tím, co je v navrhovaném zákonu. Je to náš dobrovolný krok, máme volné ruce. Může dojít k postupnému zveřejňování smluv tak, aby nedošlo k nadměrnému přetížení zaměstnanců úřadu.

Konec předraženým zakázkám

Předražená zakázka – kolikrát jsme za poslední dobu tuto formulaci v médiích slyšeli? Účinným nástrojem, jak nadhodnocování zakázek zabránit, je právě zveřejnění smluv. Zkušenosti ze Slovenska jsou jednoznačně pozitivní -  za dobu účinnosti zákona došlo o snížení výdajů ve veřejných zakázkách o cca 20%.

Jak toho lze dosáhnout? Zájemce objeví v Registru smluv smlouvu, jejíž plnění je schopen nabídnout městu o 15% levněji. Zašle nabídku městu, město rozváže stávající předraženou smlouvu a uzavře novou, levnější.

Investiční akce za rok 2013, zveřejněné na webu Městského úřadu Slaný, tvoří sumu 30 462,81 tis. Kč, v položce „Nákup ostatních služeb“ pak můžeme nalézt částku 47 969,50 tis. Kč.

Žák základní školy si může vypočítat potenciální úsporu ve výdajích.

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem