Co s parkovacím domem?

Co s parkovacím domem?
21.9.2014, Jan Chyský

Na tuto otázku vám žádný politik nevyhýbavě neodpoví. Ačkoli se většina z nich shoduje na jednom řešení, nikde ho veřejně prezentované nenajdete. Veřejnost by ho totiž nelibě nesla.

V první řadě je potřeba vysvětlit problém ztrátovosti. Pokud by byl parkovací dům bez problémů funkční, hojně využíván a pouze by nebylo možné v rámci tržního prostředí a ekonomických možností dosáhnout jeho bezztrátového provozu, nebyl by zřejmě problém nějakou jeho ztrátovost - jako ztrátovost veřejně prospěšného zařízení - z městského rozpočtu sanovat. V současné době ale náš parkovací dům z více důvodů funkci veřejně prospěšného zařízení neplní.

Ze znalosti (nezastíráme, že navzdory naší snaze bohužel omezené) stávajícího stavu nám přijde, že za současného technického stavu, provozních problémů a závad, nedůvěry i určitého odporu občanů, a tím zcela minimálního využívání parkovacího domu, není možné žádným způsobem dosáhnout toho, aby byl parkovací dům skutečně veřejně prospěšnou stavbou, jejíž ztráta by se dala obhájit a sanovat.

Jako jediné řešení tedy vidíme v co nejkratší době a v návaznosti na odbornou právní pomoc průkazně shromáždit maximum relevantních informací o skutečných technických parametrech a provozní spolehlivosti, problémech a závadách parkovacího domu. Ty jsou nezbytné pro další jednání s dodavatelem, vyhotovení odborných posudků nebo případné soudní spory. Po získání a zadokumentování těchto informací bude - pokud do té doby nedojde k nárůstu intenzity využívání parkovacího domu a ke zvýšení jeho spolehlivosti na přijatelnou úroveň, což ale po téměř dvou letech jeho provozu nelze bohužel předpokládat - nejvýhodnější provoz parkovacího domu (s výjimkou nezávislé pobočky Komerční banky) zcela uzavřít, tj.zakonzervovat technologii a stavebně uzavřít vjezd a výjezd do prostoru parkovacího domu.

Není to jistě ideální řešení, ale jelikož každý týden provozu, kdy není navíc parkovací dům prakticky využíván, nás stojí z městského rozpočtu několik desítek tisíc korun, takto ušetříme. Dále bude potřeba co nejrychleji dořešit spory s dodavatelem, dosáhnout definitivní dohody a v závislosti na ní se pak otevřou možnosti, jak s parkovacím domem naložit dál.

 

 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?