Jak město (ne)ušetřilo 900 tisíc korun

Jak město (ne)ušetřilo 900 tisíc korun
6.9.2016, Jiří Hůla

Již před časem jsme Vás seznámili se situací ohledně rekonstrukce čistírny odpadních vod, zájmových skupin napojených na některé městské zastupitele, kteří se snaží na celé situaci parazitovat na úkor města a jeho občanů (viz. článek „Boj o vodu“). A toto je další epizoda.

Informovali jsme Vás o našem úspěšném snažení o získání dotace ve výši 75 mil.Kč, základem čehož bylo vyhotovení projektové dokumentace nejprve společností Sweco Hydroprojekt, kterou následně dokončil její subdodavatel tj. firma Teplické projekty.

Dalším krokem bylo oslovení několika firem (osloveno bylo 5 firem), které nám mělo dát představu o ceně projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS). Vzhledem k tomu, že naše rada města tehdy obdržela nejnižší nabídku ve výši 392 tisíc Kč bez DPH, rozhodla o přímém zadání této zakázky firmě, která tuto nejnižší nabídku podala. Druhá nejnižší nabídka byla ve výši 980 tisíc Kč bez DPH, ostatní se pohybovaly kolem ceny 1,4 mil. Kč bez DPH. To bylo 24.února 2016 a rada města dala tehdejšímu starostovi města Ing.Zálomovi (ČSSD) úkol uzavřít smlouvu o dílo na uvedenou dokumentaci do 29.února 2016 (viz. zápis z 61.RM, bod č.17). A proč to nyní připomínám?

K podpisu smlouvy totiž nedošlo, nebylo to v zájmu tehdejšího starosty Záloma (hlasoval proti usnesení rady města) a některých zastupitelů, kteří místo toho zinscenovali divadlo na zastupitelstvu dne 29.února 2016 za pomoci svých “poradců” a křivě obvinili členy tehdejší rady města z vyvádění peněz z městské pokladny. Tato lživá obvinění nebyla samozřejmě nikdy prokázána, zrodila se totiž v mozku pravděpodobně duševně nemocného člověka. Nicméně podstatné bylo, že z podpisu smlouvy sešlo a město tak nezískalo dokumentaci za výhodných cenových podmínek.

Jak se soutěží s Allowance
O této firmě spojené s losovačkami pod patronací ČSSD jsme psali již v článku „Boj o vodu“, jen pro zajímavost, ministerstvo životního prostředí vyhodnotilo 14 podezřelých výběrových řízení, na kterých se spolupodílela  firma Allowance a tato firma má na ministerstvu životního prostřední striktní zákaz. Pro město Slaný a současnou radniční koalici ODS/ČSSD/KDU-SZ/OMS-STAN/ANO to je asi to nejlepší doporučení. Současné vedení města tedy nechalo firmu Allowance vypsat soutěž na již jednou poptávanou dokumentaci (DPS). A výsledek této taškařice? Nejnižší nabídku podala firma Sweco Hydroprojekt  ve výši 1.295.000,- Kč bez DPH, na druhém místě firma Teplické projekty s cenou 1.300.000,- Kč bez DPH.
Také Vás překvapuje ten malý rozdíl mezi nabídkami? Celých 5.000 Kč u zakázky za 1,3 mil.Kč? No, vítejte ve světě Allowance. A v rámci proklamovaného "otevřeného úřadu" nezveřejnila v zápise rada města raději ani cenu "vítězné" zakázky. Přesvědčte se sami, jedná se o bod č.14, 72.RM ze dne 17.8.2016. Vše se tedy vrací do "normálu"...

Asi zastupitelům a radním z koalice ODS/ČSSD/KDU-SZ/OMS-STAN/ANO vůbec nedochází, že tak připravili město Slaný o 903.000,- Kč bez DPH, ale samozřejmě i o čas, protože rekonstrukce čistírny odpadních vod musí být zahájena do konce kalendářního roku 2016. Tedy pokud nechce město platit pokuty za vypouštění odpadních vod nesplňujících požadované limity ministerstva životního prostředí.

Tak snad to dojde alespoň Vám, čtenářům a voličům až budete zase držet v ruce volební lístky a rozhodovat se, komu dáte svůj hlas u voleb.

Ty nejbližší, krajské, ty jsou již za dveřmi (7. – 8.října 2016) a z billboardů se na Vás již usmívají známé tváře představitelů stávajícího vedení našeho města. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?