Proč možná nebude otevřena slánská plovárna

Proč možná nebude otevřena slánská plovárna

7.6.2018, Jiří Hůla

Tento článek by Vám měl odpovědět na Vaše otázky týkající se slánské plovárny a důvodů, proč nedojde pravděpodobně v roce 2018 k jejímu otevření pro veřejnost.

Stav plovárny

   Plovárna ve Slaném je v majetku města Slaný, na její stav, opravy a investice má dohlížet a provádět je odbor správy majetku Městského úřadu ve Slaném. Upravený rozpočet odboru správy majetku např. pro rok 2017 byl 86.638.000,- Kč. Proč byl vyčerpán jen z 34,40% tj. jen 29.807.210,- Kč a přitom je ve městě řada objektů v majetku města, které opravy a údržbu nutně potřebují je věc, která by Vás, občany, měla zajímat, když se ptáte, jak mohlo dojít k zanedbání stavu plovárny do té míry, že nemůže být nyní bez rekonstrukce provozována. 

Provozovatel plovárny

   Provozovatelem slánské plovárny je po dobu letních prázdnin městská společnost Technické služby Slaný s.r.o. (dále jen TS). Až dosud to probíhalo tak, že TS si pronajaly od Města Slaný areál plovárny na červenec a srpen a po tuto dobu provozovaly plovárnu, realizovaly drobné opravy a měly příjem ze vstupného, jehož výši stanovuje Rada města Slaný. Že tato aktivita nebyla výdělečná, mohu jako člen dozorčí rady TS potvrdit. Roční ztráta z provozu činila kolem 1,1 mil.Kč. Město Slaný přispívalo TS dosud částkou 350 tisíc Kč. Zbytek šel na vrub TS (750 tisíc Kč). To bylo možné jen proto, že TS měly jiné aktivity, které byly výdělečné a mohly krýt jiné, ztrátové služby. Po rozdělení společnosti a prodeji střediska odpady společnosti AVE Kladno již ale tyto ztráty nebylo z čeho hradit (konec roku 2017).

Nájemní smlouva

   Město Slaný mělo až dosud uzavřeno nájemní smlouvu s TS na výše popsaný pronájem plovárny. V letošním roce (2018) byl ale Radou města pověřen místostarosta Zálom (ČSSD) na vyhotovení nové nájemní smlouvy s TS na pronájem plovárny. Nová nájemní smlouva přenášela veškerou odpovědnost za stav plovárny a tedy i za způsobené škody na provozovatele, tedy na TS. Tomu se logicky jednatel společnosti TS Ing.Kučera bránil a upozorňoval, že za těchto podmínek nebude s provozováním souhlasit. Podporu mu v tom dala i dozorčí rada společnosti, jejímž jsem členem. Protože ale místostarosta Zálom (ČSSD) na znění nájemní smlouvy trval, nechal Ing.Kučera vyhotovit odborný posudek na posouzení stavu bazénové technologie úpravny vody a stavu bazénové vany před spuštěním letní sezóny 2018 a to s ohledem na platnou legislativu ČR. Závěr posudku byl, že nebudou-li závady odstraněny, nedoporučuje se koupaliště provozovat. V opačném případě je zde velké nebezpečí újmy na zdraví nejen návštěvníků, ale i obsluhy. Jednateli TS nelze nic vyčítat, byl do této situace prakticky donucen a neměl na výběr, musel chránit společnost, kterou řídí.
   Rovněž již nebylo možné z rozpočtu TS sanovat ztrátu z provozu. Nájemní smlouva je v gesci Rady města, to tedy zastupitelé ovlivnit nemohli, ale po dvou jednáních na zastupitelstvu města došlo k rozhodutí, že ztrátu z provozu plovárny bude až do výše 1,1 mil.Kč sanovat Město Slaný ze svého rozpočtu. 

38.zasedání zastupitelstva města (6.6.2018)

   Pokud jste to dočetli až sem, tak už jste trochu v obraze. Na 38.ZM byl jako bod č.11 předložen návrh na příspěvek 2.900.000,- Kč společnosti TS na odstranění zjištěných závad v areálu slánské plovárny. Jako by to byl nákup kancelářského papíru do kopírky. Jeden papír, na kterém byla částka rozepsána:
- oprava technologické části ... 1.800.000,- Kč
- chemické hospodářství ... 670.000,- Kč
- zednické práce ... 115.000,- Kč
- elektroinstalace + rezerva ... 315.000,- Kč
Na základě tohoto, měli zastupitelé rozhodnout o uvolnění 2.900.000,- Kč z rozpočtu města. Samozřejmě, všichni zastupitelé nejsou ovce, takže se někteří z nás začali ptát:
- stihnou se všechny opravy do 1.7.2018, kdy má dojít k otevření plovárny?
- kolik firem bylo osloveno s poptávkou na realizaci oprav? (abychom věděli, zda částky za opravy nejsou přemrštěné a zda odpovídají běžným cenám).
- jak dlouho po dokončení oprav bude trvat napuštění plovárny a její příprava do stavu, kdy ji budou moci využít první návštěvníci?

Na otázky odpovídala vedoucí odboru správy majetku, Ing.Hádková a jednatel TS Ing.Kučera. Opravy by se měly stihnout z větší části do 4 týdnů (pokud bude vhodné počasí). Na otázku kolik firem bylo poptáno na jednotlivé části oprav jsme neobrželi odpovídající odpověď. Podle všeho byla poptána vždy jen jedna firma, chybělo tedy zcela cenové srovnání s nějakou další nabídkou. Na otázku, za jak dlouho od dokončení oprav by mohla být plovárna zprovozněna, zaznělo, že napouštění bazénu trvá zhruba 10-14 dní a že prohřátí vody ve venkovním bazénu zhruba dalších 7-10 dní v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. Tím se nám tedy termín zprovoznění plovárny posouval na konec července 2018. Nedivte se tedy prosím některým zastupitelům, že jim uvolnění částky 2.900.000,- Kč z rozpočtu města přišlo jako mrhání penězi. Osobně jsem sice hlasoval pro uvolnění příspěvku pro TS, ale odpovědi, které jsem na zastupitelstvu obdržel od odpovědných osob mě rozhodně neuspokojily. Vliv na výsledek hlasování měl i počet přítomných zastupitelů, kdy z 27 zvolených zastupitelů, jich bylo na zasedání přítomno 19. Výsledek hlasování byl 7 zastupitelů pro / 0 proti / 12 se zdrželo hlasování.

Samostatnou kapitolou by mohlo být chování místostarosty Záloma (ČSSD). Po návrhu zastupitele Martina Cílka (Naše město), který se snažil posunout celý problém k nějakému řešení tj. zajistit aby se provedla nejnutnější rekonstrukce do příští sezóny a připravil projekt na zatraktivnění celého areálu plovárny, označil místostarosta Zálom (ČSSD) zastupitele na zasedání za malé chlapce. Nějak mu vůbec nedochází, že značný podíl na neotevření slánské plovárny v létě 2018, má díky zbytečným průtahům a nesmyslným požadavkům v nájemní smlouvě na TS hlavně on sám. Tím zasadil další diskuzi ohledně slánské plovárny poslední ránu. 
 

Jiří Hůla, zastupitel za Stranu svobodných občanů

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?