Transparentnost neboli otevřenost

Transparentnost neboli otevřenost
27.9.2018, Jiří Hůla

Stejně jako v předchozím volebním období, tak i v tom nadcházejícím, bychom chtěli zlepšovat přístup veřejnosti k informacím ohledně chodu města, úřadu, městských organizací a firem.

V uplynulých letech jsme zveřejnili na webových stránkách města smlouvy a dodatky, které předchozí vedení města usilovně tajilo a ke kterým dříve neměli přístup ani někteří zastupitelé.

Zpřístupnili jsme smlouvy a informace týkající se realizovaných investičních akcí města, jako byla například výstavba automatizovaného parkovacího domu od firmy KOMA, smlouvy na pronájem tepelných zařízení se společností RDK Servis a další. (Bohužel, po našem odvolání z rady města a předělání webových stránek města tam tyto informace již zpět dány nebyly.)

Informovali jsme občany o situaci s nevýhodnou smlouvou na provozování vodovodů a kanalizací, kterou uzavřel bez souhlasu rady města, a tedy v rozporu se zákonem tehdejší starosta města Ivo Rubík (ODS). Společně s ostatními kolegy z tzv. "Koalice změny" jsme započali s nápravou této chyby, což je provozování vodovodů a kanalizací městskou firmou.

Poté, co byl z pozice starosty města odvolán Pavel Zálom (ČSSD), otevřela se cesta ke zveřejňování podkladů programových bodů zastupitelstva města. Poprvé tak byly podklady zveřejněny v době, kdy město vedl Milan Grohmann (nyní kandiduje jako lídr USZ). Od té doby si již nikdo nedovolil podkladové materiály nezveřejnit, i když často dochází k velkému zpoždění, protože je nutné tyto podklady před zveřejněním na internetu anonymizovat. Rádi bychom tento systém ještě vylepšili, protože v současné době je občané složitě vyhledávají přes elektronickou úřední desku, a podklady z dřívejších zasedání nejsou dostupné.

Samostatnou kapitolu si jistě zaslouží výběrová řízení a zadávání městských zakázek. Za našeho působení v radě města byla podmínka, že v případě zádávání jakékoliv zakázky musela obdržet rada města nabídky minimálně od třech dodavatelů, v případě větších zakázek i od více, aby bylo prokazatelné, že nejnižší nabízená cena je skutečně tržní a odpovídá realitě. Toto nebylo dodrženo jen v jednom případě, kdy šlo o zakázku na projekt čistírny odpadních vod, kde kvůli termínu žádosti o dotaci bychom toto nestihli zrealizovat a o dotaci, kterou jsme nakonec úspěšně získali, bychom přišli. Byl proto tedy pádný důvod. Chtěli bychom, aby směrnice a podmínky pro zadávání zakázek městem byly veřejně přístupné na webových stránkách města. Každý občan by tak měl možnost kontrolovat, zda jsou zakázky zadávány v souladu s pravidly. 

Věřím, že stejně jako my, tak i naši voliči si přejí mít veřejnou kontrolu nad chodem města a městských organizací.

Jiří Hůla, člen Strany svobodných občanů

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?