Informovanost občanů, místní referenda

Informovanost občanů, místní referenda
1.10.2018, Jiří Hůla

Vedení města a samotný úřad používá několik nástrojů, pomocí kterých informuje občany o dění ve městě.

Městský rozhlas je jedním z prostředků, který zároveň plní i roli okamžitého informování občanů o případných haváriích či jiných, akutních nebezpečích. V současné době probíhá jeho modernizace na bezdrátovou síť.

Webové stránky, sociální síť Facebook, elektronická úřední deska - dnes již bežné prostředky, které máme k dispozici díky síti internet.

Slánská radnice - měsíčník. Toto médium by mělo plnit roli informovat občany o podstatných událostech, které se staly v průběhu měsíce a které nás v nejbližším měsíci čekají. Je to spíše médium pro občany, kteří si tyto informace nenajdou sami například na internetu. Bohužel, často je toto médium zapleveleno spory některých zastupitelů nebo jejich sebepropagací. O vyváženosti tohoto média mám velké pochybnosti. Pokud některý z opozičních zastupitelů zašle ke zveřejnění článek, bývá často značná prodleva v jeho publikování a nezřídka bývá takový článek "doplněn" výkladem nějakého člena vedení města.

Slánský videomagazín - prostřednictvím videoreportáží jsou občané seznamováni s děním ve městě, s akcemi, které se ve městě konaly a jak pro své občany pracují naši uvolnění zastupitelé (starosta, místostarosta, uvolněný radní).

My bychom rádi vylepšili informovanost prostřednictvím internetu, kde se domníváme, že jsou ještě značné rezervy. Rádi bychom doplnili webové stránky města o modul, který by umožňoval občanům města jejich ověřenou registraci, na základě které by měli následně možnost si vybrat, které informace chtějí od města dostávat a jakou formou (e-mail, SMS). V současné době existuje možnost nechat si na e-mail zasílat informace od sekretariátu městského úřadu, ale tyto informace nelze filtrovat dle obsahu a nechodí automaticky. 

Příkladem může být každoroční poplatek za odpad. Informaci se dozvíte maximálně ze Slánské radnice, máte si pamatovat svůj variabilní symbol, který jste obdrželi někdy před lety a v případě, že se s platbou opozdíte, neobdržíte automaticky od systému upozornění, ale až po čase již dostanete poštou doporučeně upomínku, ovšem s dalším poplatkem za pozdní platbu. To není způsob komunikace s občanem, jaký bychom si představovali.

Systém ověřené registrace občana na webovém portálu města by navíc umožňoval další interakci, jako například dotazníky na vylepšení služeb města či možnost pořádání místních referend, které by byly dobrým podkladem pro rozhodování zastupitelů. Stejně jako v případě participativního rozpočtu, kdy občané hlasují pro občanské projekty, i v tomto případě věřím, že by se zastupitelé projevenou vůlí občanů města řídili.

Jiří Hůla, člen Strany svobodných občanů

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?