Detailní a srozumitelný rozpočet na webu, transparentní účty

Detailní a srozumitelný rozpočet na webu, transparentní účty
3.10.2018, Jiří Hůla

Řadový občan města nemá moc příležitostí se seznámit s hospodařením města Slaný.

Jednou za rok se občan dozví, že existuje něco jako rozpočet města a že ho zastupitelstvo schválilo. Následně se dozví, že existuje něco jako závěrečný účet, kde je vidět jak byl čerpán rozpočet v předchozím kalendářním roce, co se realizovalo a co nikoliv. V průběhu roku nemá možnost zjistit aktuálnější informace, pokud se sám přímo neobrátí s konkrétním dotazem na městský úřad. Tento stav je hrozně zkostnatělý, těžkopádný a zcela nevyhovující nejen pro občany, ale i pro samotné zastupitele. Tedy alespoň pro ty, které to zajímá.

Již v předchozím volebním období jsme prosazovali, aby byl účetní program města Slaný doplněn o modul tzv. "rozklikávacího rozpočtu". Jedná se o doplněk účetního programu, který zpřístupňuje informace o stavech jednotlivých účtů a jejich čerpání. Detailně se tak kdokoliv může seznámit s těmito informacemi, které jsou pravidelně aktualizovány tak, jak jsou data do účetního programu doplňována finančním odborem resp. zpravidla po měsíčních uzávěrkách. V měsících leden/únor a červenec/srpen je to 1x za dva měsíce. Nicméně tento modul umožňuje každému občanu (tedy i zastupiteli) se seznámit s čerpáním rozpočtu, zjistit kde jsou jaké rezervy a co lze udělat lépe a kde využít případně finance, které zbyly jinde. Hospodaření města je věc, která rozhodně vyžaduje více pozornosti, než jí bylo věnováno vedením města v posledních letech.

Stejně tak bychom se rádi dostali do stavu, kdy bankovní účty města Slaný budou transparetní a kterýkoliv občan se bude moci seznámit s pohyby na účtech a s jejich stavem. 

Příkladem nám mohou být například Mariánské Lázně, kde (nejen) všechny výše uvedené možnosti občané mají.

 Máme opravdu co dohánět.

Jiří Hůla, člen Strany svobodných občanů

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem