Proč nebyla schválena rekonstrukce plovárny na 28.zasedání zastupitelstva města, dne 7.9.2022

Články » Proč nebyla schválena rekonstrukce plovárny na 28.zasedání zastupitelstva města, dne 7.9.2022

9.9.2022, Jiří Hůla

Zejména na sociálních sítích se probírá, proč neschválilo zastupitelstvo města rekonstrukci plovárny ve Slaném. Populisté si na tomto tématu snaží získat voliče před volbami, ukazují na ostatní, kteří prý za to mohou. Tak se podívejme na důvody, které k tomuto výsledku vedly.

Za posledních zhruba 20 let, se u plovárny financovaly jen provozní náklady. Technické služby vždy před sezónou natřely bazény a připravily areál na jeho užívání, které trvalo cca 58 – 60 dní v roce. Společně s městem dotovaly každoroční provoz částkou kolem 1 miliónu korun, což byla provozní ztráta plovárny za uvedených 60 dní provozu. Místo průběžné rekonstrukce tak docházelo k degradaci bazénů a technologií tak, že i Technické služby si již nechaly posoudit posudkem, zda je bezpečné další provozování. Vyšlo najevo, že nikoliv a v roce 2018 se tak vyjádřila i hygienická stanice.

Projekt rekonstrukce plovárny, který si nechalo město vypracovat v předchozích letech, trpěl vážnými nedostatky a vadami, navíc byl účelově vypracován tak, že byl „ušitý na míru“ jedné firmě. To zcela jasně ukázal posudek experta v říjnu 2020. Rekonstrukce i tak vycházela na cca 70 mil.Kč, což byla částka, kterou si město v rozpočtu nemohlo dovolit.

Protože projekt rekonstrukce plovárny byl drahý, neřešil vůbec okolí ani provozní budovu a byl jen úzce zaměřený na bazény, navrhovali jsme prověřit variantu levnější, kterou zvolili i v jiných městech. Jednalo se o variantu biotopu, který by byl propojený i s parkem v Benaru a vytvořil tak odpočinkovou zónu využitelnou i mimo období provozu samotné plovárny. V lednu 2021 mělo město k dispozici studii proveditelnosti a srovnání s různými variantami rekonstrukce klasických bazénů. Osobně mám výhrady k zadání studie biotopu, která zcela záměrně omezovala prostor pro biotop jen na areál plovárny. To se projevilo na výsledku studie a následném hodnocení. Zastupitelstvo města - hlasy hlavně koaličních zastupitelů - vybralo ze všech možných variant tu nejdražší možnou, s nerezovými vanami bazénů a chemickým čištěním, tobogánem a dalšími prvky. Dne 15.8.2022 jsme obdrželi výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby, kterým měl být Metrostav DIZ, dceřiná společnost Metrostavu a.s., který se na základě soudního rozhodnutí nesmí 3 roky ucházet o veřejné zakázky kvůli prokázané korupci a uplácení. Vzhledem k tomu, že jediným posuzovaným kritériem ve výběrovém řízení byla cena zakázky a ostatní firmy, které podaly nabídky, jsou obchodní partneři firmy Metrostav a.s., nejsem přesvědčen o tom, že obdržená nabídka je pro město Slaný výhodná. Stejně tak zkušenosti z rekonstrukcí plováren a bazénů v jiných městech, kde byl zhotovitelem Metrostav a.s. ukazují, že nabízená cena ve finále nebývá dodržena. Cenu 150 mil.Kč vč. DPH tak nelze považovat za konečnou.

Další velmi významnou kapitolou je financování investičních akcí města. Byli jsme zvyklí držet hospodaření města na uzdě a utrácet opravdu jen peníze, které město reálně bylo schopno získat v daném období. Vyrovnané hospodaření města je naší největší prioritou. To se ale změnilo v okamžiku, kdy se koalice megalomansky rozmáchla a do rozpočtu zařadila akce, na které bez úvěru od bank, neměla peníze. I přes naše varování schválilo zastupitelstvo města úvěr ve výši 250 mil.Kč u Komerční banky za úrok PRIBOR + 0,25%. Marně jsme upozorňovali, že jde ekonomika do stagnace a budoucí recese a že v té době téměř nulový úrok, bude v budoucnu znamenat značné náklady pro budoucí generaci zastupitelů a občanů města. Ekonomická negramotnost řady zastupitelů si bohužel vybrala svoji daň. Pro informaci, v současné době je sazba PRIBOR přes 7%. Podmínky úvěru jsou navíc nastavené tak, že prvních 5 let město splácí pouze úroky (=čistý zisk banky) a teprve poté začne splácet i jistinu. Něco takového by člověk očekával od levicových socialistů a nikoliv od rádoby pravicové ODS. Stávající koalice tak zadlužila město a budoucí generace výrazným způsobem a ztíží tak fungování města v budoucích letech. Peníze, které budou vynaložené na splácení dluhu, budou chybět jinde. Město Slaný nemá například dodnes vysoutěžené ceny na energie pro rok 2023. Vůbec tedy neznáme, kolik bude město platit za elektřinu, plyn, teplo.  Musíme v této nejisté době držet rezervy pro zajištění podstatných a tradičních provozů města, jako jsou například městská nemocnice, školy, školky, případně divadlo, krytá plavecká hala, zimní stadion. Takto velkou investici, jakou je plovárna, si může město dovolit opravdu jen vyjímečně a například v našem rozhodování dostala přednost sportovní hala, která bude sportovními oddíly využívána celoročně.

Nesouhlasíme s tvrzením, že za neschválení  rekonstrukce plovárny mohou zastupitelé opozičních stran. Koalice, která vládne ve Slaném 4 roky a měla rekonstrukci plovárny ve své koaliční smlouvě, má pohodlnou většinu 15 zastupitelů. Pro stávající projekt rekonstrukce plovárny, jich ale hlasovalo pouze 10. Bylo pro nás příjemné překvapení, že i někteří koaliční zastupitelé si nakonec uvědomili realitu dnešní doby, na kterou jsme upozorňovali již při sestavování rozpočtu na rok 2022 a rozhodli se neutrácet finanční prostředky města na zbytný projekt rekonstrukce plovárny, která je v provozu jen 60 dní v roce.

                                                                                     Jiří Hůla – zastupitel za Svobodné

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?