Jak nás podpořit

Každý volič má k dispozici 27 hlasů
(počet členů zastupitelstva ve Slaném).

Zaškrtnete-li na hlasovacím lístku celou naši stranu, získáme 26 hlasů.
(náš kandidát č.24 odstoupil)

I tak můžete udělovat preferenční hlasy některým kandidátům z jiných stran. V tomto případě dostaneme o těchto pár hlasů méně.

Děkujeme za vaši podporu.