Jak se stranám přidělují mandáty

1.

Vytvoří se žebříček celkového počtu hlasů každé politické strany.

1.
Svobodní15 000 hlasů
2.Nesvobodní
12 000 hlasů
3.Populisté10 000 hlasů
4.Prospěcháři500 hlasů

Celkem37 500 hlasů

2.

Vyškrtnou se strany, které dostaly "málo" hlasů.

"Málo" je stanoveno podle počtu kandidátů strany. Pokud má strana 27 kandidátů (plnou kandidátku), potřebuje minimálně 5 % z celkového počtu hlasů všech stran. Pokud má kandidátů méně, je hranice poměrně nižší.

1.
Svobodní15 000 hlasů
2.Nesvobodní12 000 hlasů
3.Populisté10 000 hlasů
4.
Prospěcháři500 hlasů

Celkem37 500 hlasů

3.

Strana s nejvyšším počtem hlasů v žebříčku získá první mandát a sestaví se nový žebříček, kde tato strana bude mít svůj celkový počet hlasů vydělený 2.

1.
Svobodní15 000 hlasů
2.Nesvobodní12 000 hlasů
3.Populisté10 000 hlasů
   
1.
Nesvobodní12 000 hlasů
2.
Populisté10 000 hlasů
3.
Svobodní
15 000 / 2 = 7 500 hlasů

4.

Proces se až do přidělení všech mandátů opakuje tak, že se celkový počet hlasů strany (tedy součet z úplně prvního žebříčku) dělí počtem stranou získaných mandátu +1. Viz. tabulky vpravo.

1.
Nesvobodní
12 000 hlasů
2.Populisté10 000 hlasů
3.Svobodní15 000 / 2 = 7 500 hlasů
   
1.
Populisté
10 000 hlasů
2.
Svobodní
15 000 / 2 = 7 500 hlasů
3.
Nesvobodní
12 000 / 2 = 6 000 hlasů
   
1.
Svobodní
15 000 / 2 = 7 500 hlasů
2.
Nesvobodní
12 000 / 2 = 6 000 hlasů
3.
Populisté
10 000 / 2 = 5 000 hlasů
   
1.
Nesvobodní
12 000 / 2 = 6 000 hlasů
2.
Populisté
10 000 / 2 = 5 000 hlasů
3.
Svobodní
15 000 / 3 = 5 000 hlasů

5.

Pokud dojde ke shodě v počtu hlasů, rozhoduje los.

1.
Populisté10 000 / 2 = 5 000 hlasů
2.
Svobodní15 000 / 3 = 5 000 hlasů
3.Nesvobodní12 000 / 3 = 4 000 hlasů

6.

Jakmile je proces rozdělení mandátů mezi politické strany a uskupení dokončen, postupuje se k rozdělení mandátů v rámci jednotlivých stran.

Na skutečná data přidělování mandátů se můžete podívat např. v tabulce výsledků minulých voleb.