Jak se přidělují mandáty v rámci strany

Než dojde k přidělení mandátů v rámci strany (kandidátky), musí se nejdříve stranám mandáty přidělit.

V rámci jedné kandidátky se pak rozdělují mandáty následujícím způsobem.

 

1.

Po volbách má každý kandidát strany určitý počet hlasů, o kterém rozhodli voliči.

Pro kandidátku se vypočítá průměr všech kandidátů, tedy celkový počet hlasů strany dělený počtem kandidátů.

Hranice pro změnu pořadí je průměr + 10 %.

1.
Jirka800
2.Honza700
3.Adam450
4.Kateřina500
5.Antonín695

Celkem hlasů3145

Průměr
629

Hranice pro změnu
691,9


2.

Kandidátům, jejichž počet hlasů je vyšší než hranice se mění pořadí. Čím více hlasů, tím výše. Ostatní, kdo jsou pod hranicí pro změnu pořadí, zůstávají na své pozici, případně je odsouvají skokani.

1.
Jirka800
2.Honza700
3.Adam450
4.Kateřina500
5.Antonín695
   
1.
Jirka800
2.Honza700
3.
Antonín
695
4.
Adam450
5.Kateřina500

3.

Mandáty, které strana ve volbách získala, se rozdělí postupně od prvního v pořadí v takto upraveném žebříčku.