Předvolební populismus starosty Hrabánka

Články » Předvolební populismus starosty Hrabánka

16.9.2022, Jiří Hůla

Uplácení voličů před volbami je kolorit zpravidla uskupení, která nemají jinak co nabídnout. Je proto překvapením, že se k tomu uchýlil slánský starosta za ODS, Martin Hrabánek.

Řada slánských občanů obdržela ve čtvrtek 15.9.2022 ve večerních hodinách do svých schránek dopis od pana starosty Hrabánka. Pan starosta v něm sděluje, že na základě jeho návrhu, schválila Rada města jednorázový příspěvek na energie uživatelům bytů, napojených na centrální zdroj tepla (CZT) ve Slaném. Znění dopisu najdete na tomto odkazu.

Asi již na první pohled Vás zaujme, že dopis neobsahuje žádnou výši příspěvku. No, ani nemůže. Protože nejenom že Rada města žádnou výši neschválila, Rada města ani neschválila přidělení nějakého jednorázového příspěvku.

Na 99.zasedání Rady města, byl jedním z bodů i návrh na úpravu výše nájemní smlouvy s RDK Servis s.r.o. na pronájem tepelných zařízení města. Vzhledem ke znění této smlouvy, kterou osobně považuji za neplatnou již od 1.11.2020, se upravuje výše nájemného podle výše odpisů zařízení města. A protože došlo k účetnímu odepsání části majetku města, snížila Rada města nájemné společnosti RDK Servis na 3.050.410,- Kč vč. DPH ročně již na rok 2022. Ano, to je částka, za kterou si RDK Servis s.r.o. pronajímá všechna tepelná zařízení města. Město Slaný tak díky tomuto rozhodnutí Rady města přišlo již v rozpočtu roku 2022 o 3.349.280,- Kč vč. DPH. O tom bylo hlasování členů Rady města, kde hlasovalo PRO všech 9 členů.

No a poté pan starosta navrhl, teď náhodou před volbami, že by mohl rozpočet města přijít i o ty zbývající 3 mil.Kč a udělat si takovou hezkou předvolební kampaň za peníze města. O tom se už ale nehlasovalo, jen radní souhlasili s tím, že vedoucí odboru správy majetku připraví do 30.9.2022 návrh, který by následně Rada města projednala a případně o něm rozhodla. Zápis ze zasedání Rady města najdete na stránkách města, předmětnou část přikládám zde.

Ale protože 30.9.2022 již bude po volbách, tak pan starosta rozesílá dopisy za peníze města teď před volbami a rozdává městské peníze, o kterých nebylo ještě rozhodnuto. Co není, může být, Rada města by měla zasedat ještě 20.9.2022, takže ke schválení ještě může dojít. A protože už to pan starosta napsal, tak to schválené bude, nemám žádné iluze o morálních kvalitách většiny členů Rady města. Z cizího krev neteče a po volbách chtějí být opět na radnici.

Pikantní samozřejmě je i způsob, jaký pan starosta zvolil. On to totiž mohl klidně navrhnout již dávno na zastupitelstvu města, zastupitelé to mohli třeba i schválit, nemusel to dělat takto, obcházením zákona o obcích, kdy Rada města bude muset schvalovat každý jednotlivý příspěvek samostatně. Ale to by zase nemohl rozesílat takový krásný předvolební dopis, ve kterém zmiňuje své zásluhy.

Bohužel to na mě opět působí, jako bychom se vraceli zpět v čase, do doby, kdy město vedl starosta Ivo Rubík za ODS, který rovněž dělal rozhodnutí, ke kterým neměl mandát a která po něm pak museli napravovat zastupitelé města po několik dalších let. Město to stálo desítky resp. stovky milionů korun a dodnes se s následky potýkáme. Není nic horšího, než moc koncentrovaná v rukou jednoho člověka a stádo ovcí, které mu všechno odmává.

Přeji slánským občanům méně ovcí a více lidí s vlastním, kritickým názorem.

Jiří Hůla - zastupitel za Svobodné

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?
Dvan - 16.9.2022 17:24
Jelikož náš dům ročně zaplatí za teplo 1 200 000,- Kč je zmíněná pomoc i kdyby se jednalo o 500,- Kč jednorázově 11.500,- Kč na dům, jedná se o cca 1% z celkové částky, to je pomoc co. Hlavně, že za to obdrží nějaké hlasy, které si to nedovedou spočítat. Zprávu níže opravuji na 1% nikoliv na 1 Kč.
Odesláno z IP: 185.246.210.198
Dvan - 16.9.2022 17:07
Dobrý den, vzhledem k tomu, že nejsem sympatizant žádné strany, tak svůj názor mám úplně stejný jako vy. Volal jsem osobně na kancelář starosty a pan tajemník mi řekl, že se to teprve počítá, takže částku neví. Přesto jako ekonom si dokážu spočítat, že částky, o které by se mělo jednat jsou v řádu maximálně stovek, neboť se jedná cca o 3,5 tis domácností tak vychází pomoc od města ve výši 1 Kč. Není to před volbami směšné. Hnus fialový.
Odesláno z IP: 185.246.210.198